Menenjit Hastalığı

Menenjit

Mikropların beyin üstünü kaplayan zarın iltihaplanması veya mikropların beyin üstündeki zara yerleşmeleri durumudur.

Salgın menenjit vardır, bulaşıcıdır.

Işığa bakamaz, ani yükselen ateş, boynunu bükememe gibi belirtileri vardır.
Vakit geçirmeden doktorunuza müracaat ediniz.

 

Menenjit

Dejenereratif Hastalıklar

Menenjit (akut, kronik/bakter-iyel, viral)

 

 • Ensefalit (beyin apsesi, viral ensefalit)

 

 • Diğer (mantar, ender görülen hastalık-lar)

 

Damar Hastalık-ları

 

 • İskemik (hipoksik) ensefalopati (beynin oksijensiz kalması, kan akımındaki azalma)

 

 • Beyin enfarktüsü (damar tıkanması neticesinde oluşur)

 

 • Kafa içi kanamalar .

 

Travmalar

 

 • Çarpma vb. sonucu ortaya çıkan kafa içi travmalar

 

Tümörler

 

 • Primer (beyin hücreleri kökenlidir)

 

 • Metastatik (vücuttaki bir tümörün beyne yayılması) .

 

Dejeneratif Hastalıklar

 

 • Alzheimer

 

 • Huntington Hastalığı

 

 • Parkinsonizm

 

 • Motor nöron hastalığı (Amiyotrofik Lateral Skleroz) .

 

Demiyelinizan Hastalıklar

 

 • Multiple Skleroz .

 

Beslenme İle İlgili Çevresel Ve Metabolik Hastalıklar

 

 • Beslenme ile ilgili

 

–  Tiamin eksikliği (B1 vitamini)

 

–  Kobalamin eksikliği

 

 • Metabolik Ansefalopati

 

–  Hepatik ansefalopati .

 

Doğuştan Gelen Metabolizma Bozuklukları

 

 • Lökodistrofiler .

 

Sık Görülen Komplikasyonlar

 

 • Kafa içi basınç artışı ve beyin fıtıklaşması

 

 • Beyin ödemi

 

 • Hidrosefali .

 

Dejeneratif hastalıkların 2 temel özelliği vardır.

 

–  Nöron hastalıklarıdır ve seçici olarak bir veya daha çok fonksiyonel sistemi etkilerken diğerlerini sağlam bırakır.

 

–  MSS’nin simetrik ve ilerleyici olarak tutulumu ile karakterizedir .

 

Alzheimer

 

 • Yaşlılık bunamasının (demans) en sık nedenidir.

 

 • Konsantrasyon, hafıza ve yüksek entelektüel fonksiyonlar bozulur.

 

 • 5-10 yılda ilerleyici hafıza ve oryantasyon kaybı ile konuşma zorluğu, sessiz ve hareketsiz bir demans oluşturur.

 

 • %10’u kalıtsal, çoğunluğu sporadik (ilk defa) olarak görülür.

 

 • Patolojik olarak beyindeki bulgusu, nörofibriller yumaklar ve senil (yaşlılık) plaklardır .

 

Huntington Hastalığı

 

 • İlerleyici bunama ve istemsiz hareketler ile karakterize olur.

 

 • İlk defa 20-50 yaşları arasında görülür.

 

 • Genetik geçişlidir.

 

 • Acımasız bir ilerleme gösteren hastalık 15. yılda ölümle sonuçlanır .

 

Parkinsonizm

 

 • Anlamsız yüzler, öne eğik duruş, istemli hareketlerde yavaşlama, hızlı yürüyüş, gevşeyememe ile karakterize olan bir motor nöron hastalığıdır.

 

 • İdiyopatik Parkinson, hastalığın en sık görülen formudur.

 

 • 50-80 yaşları arasında ortaya çıkar ve yaşla beraber sıklığı artar .

 

Amiyotrofik Lateral Skleroz

 

 • Piramidal motor sistemin yukarı ve aşağı nöronlarında dejenerasyon vardır.

 

 • Spastisite, refleks artışı, kaslarda kuvvet kaybı görülür.

 

 • Erkeklerde 2 kat fazladır.

 

 • 2-6 yılda kaçınılmaz olarak ölümle sonuçlanır.

 

 • (Futbolcu Sedat) .

 

Multiple Skleroz

 

 • Çoğunlukla 20-40 yaş arasında ortaya çıkar.

 

 • Miyelin kaybı gösteren plaklar görülür.

 

 • Sallanarak yürüyüş, idrar ve dışkı tutamama, felç görülür.

 

 • Göz tutulumu vardır.

 

 • Etkili bir tedavisi yoktur.

 

 • Çoğunlukla ataklarla seyreder .

 

Hidrosefali

 

 • BOS’un miktarının belirgin artışı ile beraber beyin ventriküllerinin genişlemesidir.

 

 • BOS yapımı artışı, emilimin azalması ya da dolaşımındaki tıkanıklığa bağlı olabilir.

 

 • Erken çocukluk devresinde (1-2 yaş) kafatası suturaları henüz kapanmadığından hidrosefali kafatasında genişleme ile kendini göstermez .

 

Menenjit

 

 • Beyin zarı iltihaplanmasI

 

Ensefalit

 

* Beyin iltihaplanması.

 

 • Bunlar dışında doğrudan beyinle ilgili olmayan ancak vücutla birlikte beyni de etki-leyen doğumsal metabolizma hastalıkları da vardır .

 

 • FKU (Fenilketonüri)

 

 • Homosistinüri

 

 • Üre Döngü Defektleri Galaktozemi

 

 • Niemann-Pick Hastalığı (yağ metabolizma bozukluğu)

 

 • Tay-Sachs

 

 • Down Sendromu

 

 • Edwards Hastalığı

 

 • Patau (Trisomi 13) .

 

Kaynak:

 

* (1) Kumar V., Cotran R., Robins S. (1995). Temel Patoloji. Nobel&Yüce yay., İstanbul.

* (2) Onat T. (1996). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları. Cilt 1. Eksen Yayınları, İstanbul.

Web sitemizde; doktor, eczacı, ameliyatçı!!!! yok, beyaz önlüklü, yeşil önlüklü kişiler hiç yoktur.

Yorum Bırakın